Menu Zamknij

Kurs Matura z informatyki

Cena szkolenia

Cena szkolenia wynosi 120 zł za 60 min. Ilość godzin szkolenia jest zależna od postępów w nauce uczestnika kursu oraz ilości czasu, którą będzie potrzebował do realizacji zadań i projektów zleconych w ramach szkolenia.

Opis kursu

Szkolenie przygotowuje do matury z informatyki oraz do pierwszego roku studiów informatycznych w zakresie przedmiotów związanych z informatyką. Po zakończeniu szkolenia uczestnik kursu będzie posiadał teoretyczną oraz praktyczną wiedzę wymaganą na egzaminie maturalnym z informatyki w starej oraz nowej formule. Szkolenie gwarantuje uczestnikowi kursu możliwość dalszego rozwijania się w celu podjęcia pracy na stanowisku programisty lub podobnym.

W ramach szkolenia uczestnik kursu rozwiąże ogromną ilość zadań teoretycznych i praktycznych, które skutecznie przygotują go do egzaminu maturalnego. Wiedza uczestnika kursu będzie systematycznie sprawdzana na egzaminach próbnych przeprowadzanych w trakcie szkolenia.

Szkolenie zawsze odbywać się będzie w formie spotkań indywidualnych, dzięki czemu tempo kursu zostanie dopasowane do konkretnych potrzeb uczestnika kursu.

Potrzebne aplikacje i narzędzia

Komputer / laptop z dowolnym systemem operacyjnym i zainstalowanym zestawem narzędzi do budowania aplikacji pojawiających się w trakcie szkolenia. Potrzebne oprogramowanie
zostanie szczegółowo opisane oraz zainstalowane na pierwszym darmowym spotkaniu testowym lub w momencie, kiedy nastąpi konieczność jego wykorzystania w trakcie szkolenia.

Aplikacje potrzebne do nawiązania połączenia: Team Viewer oraz Skype. Na życzenie uczestnika kursu będzie możliwość używania innej aplikacji zdalnego pulpitu lub komunikatora głosowego.
Na pierwszym darmowym spotkaniu testowym oceniona zostanie jakość połączenia. Na tej podstawie przeprowadzona będzie konfiguracja, która pozwoli zapewnić najlepszą jakość dźwięku oraz obrazu podczas szkoleń.

Wymagania wstępne

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą przystąpić do egzaminu maturalnego z informatyki. W szkoleniu uczestniczyć mogą osoby, które nie miały do tej pory nic wspólnego z informatyką, ale również osoby, które już posiadają pewne umiejętności lub doświadczenie informatyczne.

Istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia od wybranego punktu w planie szkolenia. Kurs poprzedzony jest wtedy szczegółową rozmową kwalifikacyjną. Na podstawie rozmowy zostanie oceniony poziom uczestnika kursu z zakresu materiału przed wybranym punktem w planie szkolenia.

Plan szkolenia

W pierwszej części szkolenia uczestnik kursu będzie realizował zagadnienia z kursu C++, kursu Java / Kotlin lub kursu Python. Na pierwszym darmowym spotkaniu testowym zostanie szczegółowo określony wykaz zagadnień z kursu wybranego języka programowania, które będą omawiane na potrzeby przygotowania do egzaminu maturalnego.

 • Omówienie pojęcia algorytmu
 • Sposoby reprezentowania algorytmów
 • Omówienie oraz implementacja różnych technik programistycznych ( algorytmy liniowe, iteracja, rekurencja, metoda dziel i zwyciężaj, programowanie zachłanne )
 • Określanie własności algorytmów
 • Algorytmy badające właściwości geometryczne
 • Algorytm Euklidesa
 • Algorytm wyznaczania NWW
 • Systemy liczbowe
 • Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi
 • Operacje arytmetyczne na różnych systemach liczbowych
 • Algorytm wyznaczania wartości wielomianu
 • Zastosowanie schematu Hornera w konwersji pomiędzy systemami liczbowymi
 • Analiza błędów w obliczeniach wynikająca z reprezentacji danych liczbowych w komputerze
 • Algorytmy wyznaczania liczb pierwszych
 • Przeszukiwanie ciągów danych
 • Algorytmy znajdowania lidera w zbiorze
 • Badanie monotoniczności ciągu danych
 • Algorytmy sortowania ciągów danych
 • Metody numeryczne i obliczenia przybliżone
 • Analiza problemu plecakowego
 • Algorytm wydawania reszty
 • Badanie właściwości napisów
 • Odwrócona notacja polska ONP
 • Algorytmy kryptograficzne
 • Implementacja dynamicznych struktur danych
 • Zagadka wież Hanoi
 • Algorytm Huffmana
 • Dywan Sierpińskiego
 • Płatek Kocha
 • Rozwiązywanie i szczegółowa analiza zadań maturalnych wykorzystujących algorytmikę
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wprowadzenie do aplikacji obsługującej arkusz kalkulacyjny
 • Importowanie danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Wyszukiwanie z wykorzystaniem formularza
 • Wyszukiwanie informacji za pomocą autofiltrowania
 • Wyszukiwania informacji za pomocą filtru zaawansowanego
 • Sortowanie danych
 • Sumy częściowe
 • Tabele przestawne
 • Przegląd i zastosowanie funkcji wbudowanych
 • Rozwiązywanie i szczegółowa analiza zadań maturalnych wykorzystujących arkusze kalkulacyjne
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie struktury baz danych oraz ich przeznaczenia
 • Język SQL
 • Tworzenie i zarządzanie tabelami – język SQL
 • Implementowanie operacji CRUD – język SQL
 • Przetwarzanie pobranych danych – język SQL
 • Relacja pomiędzy tabelami – język SQL
 • Grupowanie danych – język SQL
 • Wprowadzenie do aplikacji obsługującej bazy danych
 • Importowanie danych z zewnętrznych plików do bazy danych
 • Definiowanie tabel oraz relacji pomiędzy tabelami
 • Operacje na tabelach bazy danych
 • Implementowanie kwerend
 • Implementowanie formularzy
 • Implementowanie raportów
 • Rozwiązywanie i szczegółowa analiza zadań maturalnych wykorzystujących bazy danych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie pojęć związanych z systemami operacyjnymi
 • Omówienie pojęć związanych z sieciami komputerowymi
 • Podstawy tworzenia stron internetowych
 • Postawy programowania w języku JavaScript
 • Omówienie pojęć związanych z multimediami i grafiką komputerową
 • Aspekty etyczne, prawne i społeczne w zastosowaniach informatyki
 • Rozwiązywanie i szczegółowa analiza zadań maturalnych teoretycznych

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!