Menu Zamknij

Python Data Science

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.
promocja ikona
PROMOCJA – pierwsze spotkanie GRATIS

Już teraz

zapisz się na kurs​

Zostaw swoje namiary, a skontaktuję się z Tobą w sprawie kursu

  * - pola obowiązkowe

  Administratorem danych osobowych jest KM PROGRAMS KRZYSZTOF MAKOWSKI z siedzibą przy ul. Cicha 7, 42-454 Niegowonice, Polska. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajduje się w Polityce Prywatności.

  Plan kursu

  • Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu Data Science
  • Przegląd i porównanie środowisk programistycznych
  • Konfiguracja środowiska Google Colab
  • Konfiguracja środowiska GitHub Codespaces 
  • Konfiguracja środowiska Anaconda
  • Praca z managerem pakietów conda.
  • Praca z platformą Jupyter Notebook
  • Prezentacja właściwości obiektu tablicowego ndarray
  • Pobieranie danych z zasobów zewnętrznych
  • Wektoryzacja
  • Indeksowanie i przechwytywanie części
  • Przegląd operacji tablicowych
  • Funkcje uniwersalne
  • Tworzenie własnych funkcji uniwersalnych
  • Metody matematyczne i statystyczne
  • Tablice i operacje na plikach
  • Algebra liniowa
  • Rozgłaszanie
  • Zarządzanie wymiarami tablic
  • Łączenie i dzielenie tablic
  • Przegląd innych zaawansowanych możliwości zarządzania obiektem tablicowym.
  • Tablice o złożonej strukturze
  • Pakiet Numba
  • Zadania i projekty praktyczne z wykorzystaniem NumPy
  • Obiekt Series
  • Obiekt DataFrame
  • Obiekty index
  • Pobieranie danych z zasobów zewnętrznych do obiektów pandas
  • Zapisywanie danych z obiektów pandas do zasobów zewnętrznych
  • Zarządzanie indeksami i osiami
  • Filtrowanie
  • Działania arytmetyczne
  • Wyrównywanie danych
  • Sortowanie
  • Tworzenie rankingów
  • Zarządzanie zduplikowanymi etykietami
  • Zarządzanie łańcuchami napisów oraz danymi liczbowymi
  • Generowanie podsumowań i statystyk opisowych
  • Współczynnik korelacji
  • Kowariancja
  • Zarządzania wartościami unikalnymi
  • Obsługa brakujących danych
  • Zastępowanie wartości
  • Zmiana nazw indeksów osi
  • Dyskretyzacja
  • Wykrywanie i eliminowanie elementów odstających
  • Permutacje i próbkowanie losowe
  • Wskaźniki i zmienne zastępcze
  • Indeksowanie hierarchiczne
  • Łączenie zbiorów danych
  • Zmiana kształtu i operacje na osiach
  • Grupowanie
  • Agregacja danych i operacje wykonywane na grupach
  • Praca z szeregami czasowymi
  • Zarządzanie danymi kategorycznymi
  • Pandas i biblioteki modelujące
  • Zadania i projekty praktyczne z wykorzystaniem pandas
  • Konfiguracja aplikacji do pracy z pakietem matplotlib
  • Obiekt figure i wykresy składowe
  • Przegląd i praktyczne przykłady wykorzystania wszystkich rodzajów wykresów
  • Zarządzanie kolorami, oznaczeniami, stylami linii na wykresie
  • Zarządzanie punktami, etykietami, legendami na wykresie
  • Zarządzania adnotacjami i grafiką osadzoną na wykresie
  • Zapisywanie wykresów do plików zewnętrznych
  • Wykorzystanie pakietu pandas do generowania wykresów
  • Wykorzystanie pakietu seaborn do generowania wykresów
  • Animacje
  • Przegląd innych możliwości w zakresie wizualizacji danych
  • Przygotowanie i analiza wykresów pod kątem pozyskiwania istotnych informacji
  • Przegląd i praktyczne przykłady wykorzystania biblioteki Plotly
  • Przegląd i praktyczne przykłady wykorzystania narzędzia Dash
  • Tworzenie interaktywnych aplikacji webowych z wykorzystaniem Plotly oraz Dash
  • Zadania i projekty praktyczne wykorzystujące wizualizację danych
  • Instalacja i konfiguracja biblioteki D-Tale
  • Implementacja aplikacji do zarządzania i wizualizacji danych 
  • Zadania i projekty praktyczne wykorzystujące D-Tale
  • Konfiguracja Microsoft Excel do pracy z Python
  • Ładowanie danych z arkuszy Microsoft Excel do obiektów Python
  • Analiza i wizualizacja szeregów czasowych
  • Analiza i wizualizacja danych finansowych
  • Operacje łączenia i agregacji danych
  • Prezentacja praktycznych przykładów innych sposobów przetwarzania danych
  • Biblioteka xlwings
  • Zadania i projekty praktyczne wykorzystujące użycie Python w Excel
  • Przegląd możliwości języka Python w zakresie komunikacji z plikami przechowującymi dane w różnych formatach
  • Implementacja repozytorium do pobierania danych w różnych formatach
  • Zadania i projekty praktyczne wykorzystujące repozytorium do pobierania danych w różnych formatach.
  • Konfiguracja środowiska do pracy z relacyjną bazą danych
  • Język SQL
  • Komunikacja z bazą danych z wykorzystaniem bibliotek Python
  • Implementacja mechanizmów ORM z wykorzystaniem frameworka SQLAlchemy.
  • Zarządzanie schematem bazy danych z wykorzystaniem biblioteki Alembic
  • Implementacja repozytorium do pobierania danych z relacyjnej bazy danych
  • Zadania i projekty praktyczne wykorzystujące komunikację z relacyjnymi bazami danych.
  • Konfiguracja środowiska do pracy z bazą danych nosql
  • Prezentacja możliwości bazy danych nosql MongoDB
  • Zarządzanie danymi w bazie danych z wykorzystaniem biblioteki PyMongo.
  • Implementacja mechanizmów ODM z wykorzystaniem biblioteki MongoEngine.
  • Implementacja repozytorium do pobierania danych z bazy danych nosql
  • Zadania i projekty praktyczne wykorzystujące komunikację z bazami danych nosql.
  • Omówienie zagadnień potrzebnych do pracy z Apache Kafka
  • Implementacja repozytorium Python do komunikacji i zarządzania danymi z Apache Kafka
  • Omówienie zagadnień potrzebnych do pracy z RabbitMQ
  • Implementacja repozytorium Python do komunikacji i zarządzania danymi z RabbitMQ
  • Zadania i projekty praktyczne wykorzystujące komunikację z Apache Kafka oraz RabbitMQ.
  • Konfiguracja i wprowadzenie do Azure Databricks
  • Klastry Azure Databricks
  • Praca z Azure Databricks Notebooks
  • Konfiguracja, komunikacja i zarządzanie danymi z Azure Data Lake
  • Konfiguracja i wprowadzenie do PySpark
  • Pobieranie danych z plików przechowujących dane w różnych formatach
  • Databricks workflows
  • Zarządzanie danymi z wykorzystaniem PySpark
  • Wykorzystanie SQL w PySpark
  • Azure Data Factory
  • Zadania i projekty praktyczne wykorzystujące Azure Databricks oraz PySpark.
  • Konfiguracja i wprowadzenie do Google Cloud Platform
  • Konfiguracja i wprowadzenie do BigQuery
  • Praca z BigQuery Dashboard
  • Tworzenie i zarządzanie schematem tabel w BigQuery
  • Prezentacja praktycznych przykładów wykorzystujących różne rodzaje tabel
  • Praktyczne przykłady operacji na tabelach
  • Komunikacja z zasobami zewnętrznymi
  • Prezentacja praktycznych przykładów wykorzystujących różne rodzaje widoków
  • BigQuery Command Line
  • Implementacja klienta Python do pracy z BigQuery
  • Tworzenie kompletnych łańcuchów przetwarzania danych w Python i BigQuery
  • Optymalizacja pracy BigQuery
  • Zadania i projekty praktyczne wykorzystujące Google Cloud BigQuery

  Newsletter