Menu Zamknij

Spring Boot Aplikacje Webowe

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.
promocja ikona
PROMOCJA – pierwsze spotkanie GRATIS

Już teraz

zapisz się na kurs​

Zostaw swoje namiary, a skontaktuję się z Tobą w sprawie kursu

  * - pola obowiązkowe

  Administratorem danych osobowych jest KM PROGRAMS KRZYSZTOF MAKOWSKI z siedzibą przy ul. Cicha 7, 42-454 Niegowonice, Polska. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajduje się w Polityce Prywatności.

  Plan kursu

  • Omówienie architektury frameworka Spring
  • Przegląd wersji Spring oraz wprowadzanych w nich zmian
  • Omówienie zasady działania kontenera Spring
  • Omówienie zasady działania kontekstu aplikacji Spring
  • Wzorzec projektowy Dependency Injection (DI)
  • Wzorzec projektowy Inversion of Control (IoC)
  • Cykl życia komponentu Spring
  • Konfiguracja pierwszej aplikacji Spring
  • Przegląd adnotacji frameworka Spring
  • Automatyczne wiązanie komponentów
  • Wiązanie komponentów za pomocą konfiguracja Java
  • Łączenie kilku konfiguracji
  • Rozwiązanie problemu niejednoznaczności podczas wstrzykiwania komponentów
  • Zasięg komponentów
  • Spring Expression Language (SpEL)
  • Pobieranie zewnętrznych danych konfiguracyjnych
  • Różne sposoby wstrzykiwania danych konfiguracyjnych do działającej aplikacji webowej.
  • Programowanie aspektowe z wykorzystaniem frameworka Spring
  • Praktyczne przykłady wykorzystania programowania aspektowego
  • Zarządzanie profilami
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury frameworka Spring Boot
  • Moduły Spring Boot Starters
  • Pluginy wspomagające pracę z aplikacjami Spring Boot
  • Praca z narzędziem Spring Initializr
  • Spring Boot CLI
  • Sposoby autokonfiguracji aplikacji Spring Boot
  • Konfiguracja aplikacji Spring Boot z poziomu plików konfiguracyjnych properties, YAML oraz wiersza poleceń
  • Konfiguracja aplikacji Spring Boot z wykorzystaniem adnotacji i klas Java
  • Profile aplikacji
  • Przegląd wbudowanych serwerów aplikacji Spring Boot
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury aplikacji webowej
  • Omówienie standardów HTTP, REST, JSON oraz innych powiązanych
  • Omówienie roli klasy DispatcherServlet
  • Przedstawienie modelu przepływu danych w aplikacji webowej Spring Boot
  • Konfiguracja aplikacji webowej Spring Boot
  • Zarządzanie kontekstem aplikacji webowej
  • Praca ze zmiennymi środowiskowymi
  • Omówienie pojęcia kontrolera
  • Adnotacja @RestController
  • Implementacja REST API z wykorzystaniem REST kontrolerów
  • Przekazywanie request params oraz query strings
  • Praca z nagłówkami
  • Przechwytywanie i zarządzanie ciałem żądania
  • Serializacja i deserializacja JSON
  • Dobre praktyki serializacji danych
  • Przygotowanie prawidłowego formatu zwracanych danych
  • Implementacja własnych serializerów i deserializerów
  • Różne sposoby walidowania danych (Hibernate Validator, Spring Validator, własna klasa walidująca)
  • Zarządzanie sesją oraz cookies
  • Analiza kodów HTTP
  • Globalne przechwytywanie wyjątków
  • Obsługa zdarzeń synchronicznych i asynchronicznych
  • Websockets
  • Zarządzanie zasobami statycznymi
  • Internacjonalizacja
  • Konfiguracja loggerów
  • Omówienie założeń architektury wielowarstwowej
  • Implementacja kompletnej aplikacji webowej z wykorzystaniem architektury wielowarstwowej
  • Omówienie założeń architektury Domain-Driven Design
  • Implementacja kompletnej aplikacji webowej z wykorzystaniem architektury Domain-Driven Design
  • Testowanie REST API aplikacji webowej z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych
  • Omówienie zastosowania klasy RestTemplate
  • Implementacja komunikacji pomiędzy aplikacjami webowymi z wykorzystaniem RestTemplate
  • Implementowanie architektury RESTful Web Services
  • Generowanie dokumentacji aplikacji webowej
  • Wysyłanie wiadomości email z poziomu aplikacji webowej Spring Boot
  • Konfiguracja mechanizmu interceptors
  • Monitorowanie parametrów aplikacji za pomocą Spring Boot Actuator
  • Konfiguracja automatycznego przeładowania aplikacji za pomocą Spring Boot DevTools
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Przypomnienie zagadnień związanych z JPA / Hibernate
  • Omówienie architektury frameworka Spring Data i Spring Data JPA
  • Konfiguracja aplikacji Spring Boot do pracy ze Spring Data JPA
  • Przygotowanie konfiguracji do pracy z wieloma bazami danych
  • Implementacja warstwy mapującej tabele bazy danych
  • Mapowanie złożonych struktur danych
  • Zarządzanie danymi w bazie danych z wykorzystaniem biblioteki Liquibase
  • Przegląd typów i adnotacji Spring Data JPA
  • Implementacja zapytań z wykorzystaniem mechanizmu Query Method
  • Przekazywanie parametrów w mechanizmie Query Method
  • Sortowanie wyników zapytań – klasa Sort
  • Implementacja zapytań modyfikujących oraz usuwających
  • Projekcje
  • Wykorzystanie procedur składowanych
  • Implementacja mechanizmu Query By Example
  • Zarządzanie transakcyjnością (isolation level, propagation)
  • Wyjaśnienie różnicy pomiędzy repozytorium oraz DAO
  • Implementacja kompletnej warstwy bazodanowej w aplikacji webowej
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Przegląd możliwości frameworka Spring Boot do testowania aplikacji webowych
  • Przygotowanie komunikacji bazodanowej na potrzeby testów
  • Zastosowanie frameworków JUnit oraz Mockito w testach aplikacji webowych 
  • Zastosowanie różnych bibliotek do zarządzania asercjami
  • Testowanie warstwy bazodanowej
  • Testowanie warstwy biznesowej
  • Testowanie warstwy webowej
  • Testy integracyjne aplikacji webowej
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury frameworka Spring Security
  • Wdrożenie podstawowych możliwości zabezpieczających frameworka Spring Security
  • Przechowywanie użytkowników w pamięci aplikacji
  • Przygotowanie warstwy bazodanowej do przechowywania zarejestrowanych użytkowników w bazie danych
  • Różne sposoby szyfrowania haseł z wykorzystaniem Spring Security
  • Implementacja modułu rejestracji użytkownika
  • Implementacja mechanizmu aktywacji konta zarejestrowanego użytkownika
  • Implementacja mechanizmu przypominania hasła użytkownika
  • Autentykacja oraz autoryzacja
  • Omówienie standardu JWT
  • JWT Debugger
  • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
  • Omówienie zasady działania i przygotowanie access token.
  • Omówienie zasady działania i przygotowanie refresh token.
  • Dobre praktyki szyfrowania danych w tokenach JWT
  • Omówienie zasady działania filtrów Spring Boot
  • Przygotowanie filtra realizującego proces autentykacji
  • Przygotowanie filtra realizującego proces autoryzacji
  • Konfiguracja mechanizmu security w aplikacji webowej
  • Implementacja obsługi błędów mechanizmu Spring Security
  • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
  • Testowanie warstwy security aplikacji webowej
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie zasady działania aplikacji asynchronicznych
  • Prezentacja założeń aplikacji reaktywnych
  • Wprowadzenie do biblioteki Spring Reactor oraz framework Spring WebFlux
  • Konfiguracja aplikacji Spring Boot do pracy z mechanizmami reaktywnymi
  • Analiza działania i sposoby tworzenia instancji typów reaktywnych Mono oraz Flux
  • Omówienie zasady działania strumieni reaktywnych
  • Implementacja i zarządzanie wątkami z wykorzystaniem schedulers
  • Przegląd metod zarządzających typami oraz strumieniami reaktywnymi
  • Przegląd metod realizujących mechanizm backpressure
  • Przegląd metod realizujących przechwytywanie i obsługę błędów 
  • Testowanie mechanizmów reaktywności
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury reaktywnej aplikacji webowej
  • Konfiguracja aplikacji webowej Spring Boot WebFlux
  • Praca ze zmiennymi środowiskowymi
  • Routing prosty oraz zagnieżdżony
  • Implementacja reaktywnego REST API
  • Przekazywanie request params oraz query strings
  • Praca z nagłówkami
  • Przechwytywanie i zarządzanie ciałem żądania
  • Serializacja i deserializacja JSON
  • Dobre praktyki serializacji danych
  • Przygotowanie prawidłowego formatu zwracanych danych
  • Implementacja własnych serializerów i deserializerów
  • Różne sposoby walidowania danych
  • Zarządzanie sesją oraz cookies
  • Analiza kodów HTTP
  • Globalne przechwytywanie wyjątków
  • Zarządzanie zasobami statycznymi
  • Internacjonalizacja
  • Konfiguracja loggerów
  • Omówienie założeń architektury wielowarstwowej
  • Implementacja kompletnej reaktywnej aplikacji webowej z wykorzystaniem architektury wielowarstwowej
  • Omówienie założeń architektury Domain-Driven Design
  • Implementacja kompletnej reaktywnej aplikacji webowej z wykorzystaniem architektury Domain-Driven Design
  • Testowanie REST API reaktywnej aplikacji webowej z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych
  • Implementowanie reaktywnej architektury RESTful Web Services
  • Generowanie dokumentacji aplikacji webowej
  • Wysyłanie wiadomości email z poziomu reaktywnej aplikacji webowej
  • Dostosowanie aplikacji webowej niereaktywnej do pracy z mechanizmami reaktywności
  • Przygotowanie reaktywnej warstwy bazodanowej w oparciu o framework Spring Boot Data Reactive MongoDd
  • Przygotowanie konfiguracji do pracy z wieloma bazami danych
  • Implementacja warstwy mapującej kolekcje z bazy danych
  • Mapowanie złożonych struktur danych
  • Implementacja kompletnej warstwy bazodanowej w aplikacji webowej
  • Przygotowanie komunikacji bazodanowej na potrzeby testów
  • Zastosowanie frameworka Spring WebFlux w testach aplikacji webowych 
  • Zastosowanie różnych bibliotek do zarządzania asercjami
  • Testowanie warstwy bazodanowej
  • Testowanie warstwy biznesowej
  • Testowanie warstwy webowej
  • Testy integracyjne aplikacji webowej
  • Przygotowanie warstwy bazodanowej do przechowywania zarejestrowanych użytkowników w bazie danych
  • Różne sposoby szyfrowania haseł z wykorzystaniem Spring Security
  • Implementacja modułu rejestracji użytkownika
  • Implementacja mechanizmu aktywacji konta zarejestrowanego użytkownika
  • Implementacja mechanizmu przypominania hasła użytkownika
  • Autentykacja oraz autoryzacja
  • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
  • Przygotowanie access token oraz refresh token.
  • Implementacja modułu autentykacji oraz modułu autoryzacji
  • Konfiguracja mechanizmu security w aplikacji webowej
  • Implementacja obsługi błędów mechanizmu Spring Security
  • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
  • Testowanie warstwy security aplikacji webowej
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Wprowadzenie do architektury Apache Kafka
  • Omówienie struktury danych gromadzonych w Kafka
  • Prezentacja zasady działania brokerów
  • Analiza sposobu przesyłania danych z wykorzystaniem producentów i konsumentów
  • Omówienie zasady działania i przeznaczenia Zookeeper
  • Zaawansowana konfiguracja systemu zarządzania wiadomościami Kafka
  • Prezentacja instrukcji dostępnych w Kafka CLI
  • Implementacja różnych konfiguracji systemu zarządzania wiadomościami w aplikacji Java
  • Analiza zastosowania biblioteki Kafka Streams
  • Architektura i struktura biblioteki Kafka Streams
  • Konfiguracja aplikacji Java do pracy z Kafka Streams
  • Implementacja mechanizmów Kafka Streams w aplikacji Java
  • Prezentacja biblioteki Kafka Connect
  • Przegląd dostępnych sources oraz sinks
  • Konfiguracja aplikacji Java do pracy z Kafka Connect
  • Implementacja mechanizmów Kafka Connect w aplikacji Java
  • Konfiguracja aplikacji webowej Spring Boot do pracy z Kafka
  • Implementacja mechanizmów Kafka w aplikacji webowej Spring Boot
  • Implementacja aplikacji webowej Spring Boot wykorzystującej reaktywny API Reactor Kafka
  • Omówienie architektury platformy RabbitMQ
  • Analiza sposobu przesyłania danych z wykorzystaniem producentów i konsumentów
  • Omówienie przeznaczenia i rodzajów RabbitMQ Exchange
  • Przechwytywanie i zarządzanie błędami w systemie zarządzania wiadomościami
  • Pluginy RabbitMQ
  • Zaawansowana konfiguracja systemu zarządzania wiadomościami RabbitMQ
  • Implementowanie struktury systemu zarządzania wiadomościami RabbitMQ z poziomu aplikacji Spring Boot
  • Porównanie narzędzi Kafka oraz RabbitMQ
  • Wykorzystanie mechanizmów frameworka Spring Boot oraz frameworka Spring Boot WebFlux do pracy z systemami asynchronicznego zarządzania wiadomościami
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury aplikacji mikroserwisowych
  • Zapoznanie się ze wzorcami wdrażanymi w konfiguracjach mikroserwisowych
  • Omówienie modułów i architektury frameworka Spring Cloud
  • Prezentacja adnotacji Spring Cloud potrzebnych do konfigurowania środowiska mikroserwisowego
  • Przygotowanie instancji Eureka Server do zarządzania pracy mikroserwisów
  • Przygotowanie środowiska bazodanowego dla poszczególnych mikroserwisów
  • Przygotowanie warstwy bazodanowej w oparciu o Spring Data JPA dla aplikacji w architekturze mikroserwisowej
  • Rejestracja mikroserwisu w Eureka Server
  • Konteneryzacja mikroserwisów (patrz punkt 11)
  • Monitorowanie zarejestrowanego serwisu z poziomu Eureka Server
  • Konfiguracja komunikacji pomiędzy mikroserwisami z wykorzystaniem narzędzia Spring Cloud OpenFeign
  • Konfiguracja load balancing za pomocą Spring Cloud OpenFeign
  • Skalowanie aplikacji webowych w architekturze mikroserwisowej
  • Implementacja mechanizmu API Gateway z wykorzystaniem Spring Cloud Zuul ( dla zachowania zgodności ze starszymi wersjami aplikacji webowych Spring Boot )
  • Implementacja mechanizmu API Gateway z wykorzystaniem Spring Cloud Gateway
  • Implementacja warstwy security w architekturze mikroserwisowej 
  • Omówienie problemów związanych z przechowywaniem danych konfiguracyjnych wewnątrz aplikacji webowych
  • Omówienie zasady działania Spring Cloud Config Server
  • Przygotowanie zdalnego repozytorium GitHub do przechowywania danych konfiguracyjnych aplikacji
  • Implementacja mechanizmu przechowywania danych konfiguracyjnych w zdalnym repozytorium GitHub z wykorzystaniem Spring Cloud Config Server 
  • Wykorzystanie profili aplikacji webowej Spring Boot do zarządzania zdalnymi danymi konfiguracyjnymi
  • Wprowadzenie do biblioteki Resilence4j
  • Prezentacja możliwości biblioteki Resilence4j
  • Omówienie zasady działania mechanizmu fault tolerance
  • Implementacja mechanizmu fault tolerance z wykorzystaniem biblioteki Resilence4j
  • Omówienie zasady działania wzorca circuit breaker
  • Implementacja wzorca circuit breaker z wykorzystaniem biblioteki Resilence4j
  • Wykorzystanie Spring Boot Actuator do monitorowania stanu aplikacji mikroserwisowych
  • Konfiguracja narzędzia Prometheus do wizualizacji wybranych parametrów aplikacji mikroserwisowych
  • Konfiguracja narzędzia Grafana do wizualizacji wybranych parametrów aplikacji mikroserwisowych
  • Omówienie mechanizmu distributed tracing
  • Implementacja mechanizmu distributed tracing z wykorzystaniem Spring Cloud Sleuth
  • Monitorowanie wyników działania mechanizmu distributed tracing z wykorzystaniem Spring Cloud Zipkin
  • Konfiguracja systemów asynchronicznego zarządzania wiadomościami do pracy w architekturze mikroserwisowej
  • Zastosowanie elementów frameworka Spring WebFlux w architekturze mikroserwisowej
  • Konfiguracja reaktywnej komunikacji pomiędzy mikroserwisami z wykorzystaniem WebClient
  • Implementacja reaktywnej warstwy bazodanowej w architekturze mikroserwisowej z wykorzystaniem Spring Data Reactive MongoDb
  • Implementacja reaktywnej warstwy security w architekturze mikroserwisowej z wykorzystaniem mechanizmów Spring WebFlux
  • Testowanie aplikacji webowych pracujących w architekturze mikroserwisowej z wykorzystaniem mechanizmów Spring WebFlux
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury platformy Docker
  • Zasada działania obrazu oraz kontenera
  • Różnica pomiędzy kontenerem Docker oraz maszyną wirtualną
  • Instalacja platformy Docker
  • Praca z Docker CLI
  • Tworzenie i zarządzanie obrazami platformy Docker
  • Image Layers
  • Wprowadzenie do pracy z Docker Hub
  • Osadzenie przygotowanego obrazu w repozytorium Docker Hub
  • Tworzenie i zarządzanie kontenerami w platformie Docker
  • Omówienie cyklu życia kontenera
  • Kopiowanie plików z maszyny lokalnej do kontenera
  • Kopiowanie plików z kontenera do maszyny lokalnej
  • Klasyfikacja rodzajów danych przechowywanych w kontenerach
  • Tworzenie i zarządzanie volumes w platformie Docker
  • Różnica pomiędzy anonymous volumes oraz named volumes
  • Tworzenie i zarządzanie bind mounts w platformie Docker
  • Omówienie różnic pomiędzy volumes oraz bind mounts
  • Tworzenie volumes tylko do odczytu
  • Instalacja i uruchamianie przykładowych narzędzi z wykorzystaniem platformy Docker
  • Omówienie struktury pliku konfiguracyjnego Dockerfile
  • Praca z argumentami oraz zmiennymi środowiskowymi
  • Konteneryzacja aplikacji webowej z wykorzystaniem Docker
  • Komunikacja kontenera z zewnętrznym REST API
  • Komunikacja kontenera z narzędziami osadzonymi w localhost
  • Komunikacja container to container z użyciem networks w platformie Docker
  • Przegląd sterowników do konfiguracji zachowania networks
  • Omówienie zasady działania narzędzia Docker Compose
  • Instalacja narzędzia Docker Compose
  • Struktura pliku konfiguracyjnego narzędzia Docker Compose
  • Przygotowanie kontenera bazy danych 
  • Konfiguracja kontenerów do pracy z wieloma bazami danych
  • Konteneryzacja aplikacji webowej
  • Przykład tworzenia utility containers
  • Omówienie architektury Amazon Web Services
  • Omówienie pojęcia regionu
  • Omówienie pojęcia availability zone (AZ)
  • Praca z Identity and Access Management (IAM)
  • Wprowadzenie pojęć users, roles, groups oraz policies
  • Konfiguracja konta użytkownika
  • Zarządzanie budżetem
  • Omówienie Amazon Machine Images (AMI)
  • Wprowadzenie do serwisu Elastic Compute Cloud (EC2)
  • Przygotowanie i uruchomienie instancji EC2
  • Przegląd parametrów instancji EC2
  • Konfiguracja Security Groups do ustawienia możliwości komunikacyjnych instancji EC2
  • Komunikacja z instancją EC2 z wykorzystaniem SSH
  • Komunikacja z instancją EC2 z wykorzystaniem AWS Console
  • Konfiguracja Elastic IP
  • Konfiguracja User Data do uruchamia operacji początkowych dla instancji EC2
  • Przygotowanie instancji EC2 do pracy z kontenerami Docker
  • Osadzenie skonteneryzowanej aplikacji webowej w instancji EC2
  • Klasyfikacja sposobów uruchamiania instancji EC2
  • EC2 Elastic Network Instances (ENI)
  • Omówienie pojęć scalability oraz high availability
  • Skalowanie wertykalne oraz horyzontalne
  • Omówienie pojęcia load balancing
  • Klasyfikacja load balancerów
  • Uruchomienie serwisu Elastic Load Balancer (ELB)
  • Load Balancer Stickiness
  • Cross-Zone Load Balancing
  • Omówienie pojęć związanych z auto scaling
  • Konfiguracja Auto Scaling Group (ASG)
  • Sposoby skalowania – Target Tracking Scaling
  • Sposoby skalowania – Simple / Step Scaling
  • Konfiguracja Elastic Block Store (EBS)
  • Klasyfikacja EBS Volumes
  • Konfiguracja EC2 Instance Store
  • Konfiguracja Elastic File System (EFS)
  • Porównanie EBS oraz EFS
  • Wprowadzenie do serwisu Relational Database Service (RDS)
  • Zalety i wady stosowania RDS
  • Omówienie mechanizmu RDS Read Replicas
  • Omówienie mechanizmu Single AZ oraz Multi AZ
  • Konfiguracja usługi RDS
  • RDS Encryption
  • Wady i zalety pracy z bazą danych Amazon Aurora
  • Konfiguracja RDS do pracy z Amazon Aurora
  • Omówienie usługi Amazon ElastiCache
  • Wprowadzenie do serwisu Elastic Beanstalk (EB)
  • Przygotowanie środowiska Elastic Beanstalk Environment
  • Klasyfikacja sposobów osadzania aplikacji w EB Environment
  • Praca z Elastic Beanstalk Extensions
  • Klonowanie środowiska Elastic Beanstalk
  • Docker w pracy z Elastic Beanstalk
  • Osadzanie aplikacji webowej w środowisku EB
  • Osadzanie aplikacji webowej w środowisku EB z komunikacją bazodanową z wykorzystaniem RDS
  • Load balancing oraz autoscaling aplikacji osadzonej w środowisku EB
  • Przygotowanie API Gateway dla środowiska EB
  • Wprowadzenie do serwisu Elastic Container Service (ECS)
  • Omówienie pojęcia orkiestryzacji kontenerów
  • Konfiguracja ECS
  • Wprowadzenie do serwisu AWS Fargate
  • Omówienie jednostki uruchomieniowej Task
  • Konfiguracja Task Definition
  • Omówienie i konfiguracja Service
  • Przeznaczenie elementu Cluster
  • Konfiguracja Cluster
  • Osadzenie aplikacji webowej jako service w klastrze AWS Fargate
  • Komunikacja kontenera AWS Fargate z bazą danych osadzoną w RDS
  • Zarządzanie parametrami aplikacji poprzez Systems Manager
  • Komunikacja kontenerów osadzonych w ramach serwisów AWS Fargate (wdrażanie architektury mikroserwisowej)
  • Konfiguracja distributed tracing dla kontenerów AWS Fargate z wykorzystaniem usługi AWS X-Ray
  • Konfiguracja load balancera do pracy z kontenerami AWS Fargate
  • Konfiguracja auto scaling do pracy z kontenerami AWS Fargate
  • Wprowadzenie do serwisu App Mesh
  • Charakterystyka pojęcia proxy
  • Envoy Proxy jako przykład proxy używanego w App Mesh
  • Tworzenie namespace w ramach usługi App Mesh
  • Tworzenie service dla skonfigurowanego namespace
  • Konfiguracja URI utworzonych w usłudze Route53 do pracy ze skonfigurowanymi serwisami
  • Konfiguracja Virtual Node
  • Konfiguracja Virtual Service dla utworzonych serwisów
  • Konfiguracja AWS Fargate do wdrożenia konfiguracji przygotowanej w ramach AWS Mesh
  • Wprowadzenie do serwisu AWS CodePipeline
  • Wyjaśnienie pojęcia continuous integration (CI)
  • Wyjaśnienie pojęcia continuous delivery (CD)
  • Przygotowanie aplikacji webowej do pracy z CI/CD
  • Przygotowanie repozytorium GitHub aplikacji webowej do pracy z AWS CodePipeline
  • Przygotowanie serwisu ECS do pracy z AWS CodePipeline
  • Omówienie kolejnych etapów budowania i uruchamiania projektu w ramach usługi AWS CodePipeline
  • Uruchomienie serwisu z aplikacją webową w ramach CI/CD
  • Testowanie mechanizmu CI/CD w ramach AWS CodePipeline
  • Sprawdzanie logów aplikacji z wykorzystaniem usługi CloudWatch
  • Serwowanie zasobów statycznych z wykorzystaniem usługi AWS S3
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury Kubernetes
  • Przegląd rozwiązań chmurowych pod kątem stosowania Kubernetes na przykładzie platform Google Cloud oraz AWS
  • Przygotowanie platofrmy Google Cloud do pracy z Kubernetes
  • Przygotowanie platformy AWS do pracy z Kubernetes
  • Tworzenie i zarządzanie klastrem Kubernetes
  • Przygotowanie aplikacji webowej do osadzenia w klastrze Kubernetes
  • Osadzanie aplikacji webowej w klastrze Kubernetes
  • Analiza możliwości Kubernetes pod kątem mechanizmów Load Balancing oraz Auto Scaling
  • Analiza plików konfiguracyjnych YAML wykorzystywanych w pracy z Kubernetes
  • Omówienie sposobów generowania plików konfiguracyjnych YAML
  • Konfiguracja narzędzi do pracy z klastrem Kubernetes z poziomu maszyny lokalnej
  • Zarządzanie różnymi wersjami aplikacji osadzanej w klastrze Kubernetes
  • Konwersja konfiguracji Docker Compose do konfiguracji klastra Kubernetes
  • Zastosowanie mechanizmów Kubernetes do zarządzania bazą danych w klastrze
  • Centralizowanie konfiguracji z wykorzystaniem mechanizmu Config Map
  • Przechowywanie wrażliwych danych z wykorzystaniem mechanizmu Secret Generic
  • Przygotowanie aplikacji w architekturze mikroserwisowej do osadzenia w klastrze Kubernetes
  • Osadzenie aplikacji w architekturze mikroserwisowej w klastrze Kubernetes
  • Konfiguracja mechanizmu Ingress
  • Wykorzystanie projektu Spring Boot Kubernetes do zarządzania aplikacją w architekturze mikroserwisowej w pracy z Kubernetes
  • Logowanie błędów i zdarzeń w aplikacjach osadzonych w klastrze Kubernetes
  • Konfiguracja narzędzia Istio
  • Konfiguracja narzędzia Helm
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury GIT
  • Konfiguracja i personalizacja ustawień GIT
  • Klasyfikacja repozytoriów
  • Tworzenie repozytorium lokalnego
  • Zarządzanie plikami w ramach obszarów repozytorium
  • Rozgałęzianie i scalanie
  • Przegląd wszystkich operacji GIT
  • Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
  • Praca ze zdalnym repozytorium
  • Dobre praktyki tworzenia repozytoriów GIT
  • GitHub Pages
  • Zagadnienia uzupełniające

  Newsletter