Menu Zamknij

Kurs Java / Kotlin

Cena szkolenia

Cena spotkania grupowego wynosi 100 zł netto za 60 min. Cena spotkania indywidualnego wynosi 120 zł netto za 60 min. Ilość godzin szkolenia zależy od Twoich postępów w nauce oraz ilości czasu, którą poświęcisz na realizację zadań i projektów zleconych w ramach szkolenia.

Opis kursu

Kurs przygotuje Cię do pracy na stanowisku programisty Java, Java Web Developer lub każdym innym, gdzie wymagana jest znajomość języka Java. Po zakończeniu szkolenia będziesz w stanie tworzyć lub rozwijać nowoczesne aplikacje bazodanowe i webowe w języku Java oraz frameworkach, których nauczysz się w tym szkoleniu.

Naukę zaczniesz od zrozumienia podstaw języka Java i struktur programistycznych, które w nim występują. Nauczysz się zagadnień związanych z algorytmiką oraz zasad optymalizacji kodu i szybkości działania aplikacji. Wykorzystasz komunikację z bazami danych SQL oraz mechanizmy ORM. Zbudujesz nowoczesne aplikacje bazodanowe i webowe, które następnie skonteneryzujesz z wykorzystaniem platformy Docker. Programy przetestujesz z wykorzystaniem bibliotek dedykowanych do testów. To oczywiście nie wszystko. Poznasz wiele innych narzędzi wspomagających pracę z opisanymi wyżej technologiami (np. Git). Twoja wiedza będzie systematycznie poszerzana o dodatkowe materiały dydaktyczne, które znajdziesz na moich kanałach YouTube, TikTok lub otrzymasz w formie cotygodniowych newsletterów.

W ramach szkolenia rozwiążesz ogromną ilość zadań teoretycznych i praktycznych, które skutecznie przygotują Cię do rozmowy kwalifikacyjnej. Twoja wiedza będzie systematycznie sprawdzana w trakcie naszych spotkań i organizowanych co pewien czas indywidualnych próbnych rozmów kwalifikacyjnych w języku polskim lub angielskim.

Po zakończeniu szkolenia Twoje portfolio powiększy się o kilka lub kilkanaście rozbudowanych projektów, które potwierdzą Twoje praktyczne umiejętności posługiwania się zagadnieniami, pojawiającymi się w kursie. Na każdym etapie szkolenia możesz liczyć na nieograniczoną pomoc mentora. Zagwarantuje to zgodność projektów z przyjętymi założeniami oraz dobrymi praktykami programistycznymi, jak również zmusi Cię do systematycznej pracy nad projektami. Dodatkowo zmierzysz się z zadaniami rozwijania lub modyfikowania istniejących już projektów oraz ich analizy pod kątem wyszukiwania błędów.

Potrzebne aplikacje i narzędzia

Do odbycia szkolenia potrzebujesz komputer lub laptop z zestawem narzędzi do budowania aplikacji pojawiających się w trakcie kursu. Spotkania możemy odbywać również na moim komputerze. Po spotkaniu zawsze otrzymasz wszystkie materiały, które pojawiły się w trakcie spotkania. Potrzebne oprogramowanie szczegółowo opiszę oraz pomogę Ci zainstalować na pierwszym darmowym spotkaniu testowym.

Informacje na temat aplikacji potrzebnych do nawiązania połączenia przekażę w odpowiednim momencie przed rozpoczęciem szkolenia. Dostaniesz wtedy szczegółowy wykaz kolejnych kroków, które należy wykonać w celu przygotowania się do rozpoczęcia kursu.

Umiejętności potrzebne przed
rozpoczęciem kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Możesz do niego przystąpić nawet jeżeli do tej pory nie miałeś nic wspólnego z programowaniem. Jeżeli już pracujesz na podobnym stanowisku, szkolenie również jest dla Ciebie. Celem kursu jest przygotowanie do pierwszej pracy programisty, ale również podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących w branży IT. Szkolenie możesz rozpocząć od dowolnego punktu w planie szkolenia. Na początek odbędziemy szczegółową rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim lub angielskim. Dzięki niej ocenimy Twój poziom z zakresu wiedzy przed wybranym punktem w planie szkolenia.

Plan szkolenia

 • Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
 • Zmienne
 • Proste typy danych
 • Słowo kluczowe final
 • Klasy opakowujące proste typy danych
 • Słowo kluczowe var
 • Operatory
 • Pobieranie i prezentacja danych
 • Instrukcje sterujące i pętle
 • Instrukcja switch
 • Konstrukcja switch expressions
 • Różne postaci instrukcji switch
 • Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe
 • Rozszerzona pętla for
 • Zarządzanie tablicami z wykorzystaniem metod klasy Arrays
 • Podział programu na metody
 • Stos i sterta
 • Omówienie zasady działania garbage collector
 • Przekazywanie argumentów do metod
 • Metody o zmiennej ilości parametrów
 • Zwracanie wartości przez metody
 • Przeciążanie metod
 • Obsługa zasobów tekstowych – klasa String
 • Zarządzanie pojedynczymi znakami – klasa Character
 • Konwersje z napisu na inny typ danych
 • Konwersje z innego typu danych na napis
 • Omówienie klas StringBuilder oraz StringBuffer
 • Kodowanie znaków w języku Java
 • Wyrażenia regularne
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Definicja klasy i obiektu
 • Referencja do obiektu
 • Omówienie założeń enkapsulacji
 • Praca z modyfikatorami dostępu
 • Pola składowe klas
 • Metody dostępowe i modyfikujące
 • Referencja this
 • Przegląd wszystkich rodzajów konstruktorów
 • Wywołanie jednego konstruktora z innego
 • Domyślna inicjalizacja
 • Bloki inicjalizujące
 • Statyczne składniki klasy
 • Statyczne bloki inicjalizujące
 • Metody wytwórcze
 • Klasa Object oraz klasa Objects
 • Przegląd ważnych wbudowanych klas Java
 • Statyczne klasy zagnieżdżone i klasy wewnętrzne
 • Klasy osłonowe
 • Typ wyliczeniowy
 • Kompozycja
 • Rekordy
 • Klasy zapieczętowane (sealed)
 • Klasy ukryte
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasy nadrzędne i podrzędne
 • Słowo kluczowe super
 • Konstruktory w dziedziczeniu
 • Przesłanianie metod
 • Składniki statyczne w dziedziczeniu
 • Polimorfizm
 • Przypisania klas nadrzędnych i rzutowanie w dziedziczeniu
 • Operator instanceof oraz mechanizm pattern matching
 • Metody i klasy z modyfikatorem final
 • Omówienie problemu diamentowego
 • Klasy i metody abstrakcyjne
 • Anonimowe klasy podrzędne
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasa Class
 • Wczytywanie zasobów
 • Wyliczanie elementów klas
 • Tworzenie i kontrolowanie
 • Wywoływanie metod
 • Praca z tablicami
 • Klasa Proxy
 • Konwersja zawartości obiektów do różnych postaci z wykorzystaniem mechanizmu refleksji
 • Praktyczne przykłady wykorzystania programowania refleksyjnego
 • Zagadnienia uzupełniające obiektów
 • Deklarowanie interfejsu
 • Metody abstrakcyjne, domyślne i statyczne w interfejsie
 • Metody publiczne i prywatne w interfejsie
 • Pola składowe w interfejsie
 • Implementowanie interfejsu
 • Konwersja do typu interfejsu
 • Rzutowanie i operator instanceof w pracy z interfejsem
 • Implementowanie wielu interfejsów – rozstrzyganie konfliktów
 • Przegląd interfejsów wbudowanych
 • Anonimowa implementacja interfejsu
 • Interfejsy funkcyjne
 • Wyrażenia lambda
 • Wyrażenia lambda i zasięg zmiennych
 • Funkcje wyższych rzędów
 • Referencje do metod i konstruktora
 • Przykłady zastosowania interfejsów w praktycznych przykładach
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Algorytmy badające właściwości geometryczne
 • Algorytm badające właściwości matematyczne
 • Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi
 • Badanie ciągów danych pod kątem wybranych właściwości
 • Sortowanie ciągów danych
 • Zastosowanie metody dziel i zwyciężaj
 • Wybrane metody numeryczne
 • Programowanie zachłanne
 • Algorytmy na tekstach
 • Wybrane algorytmy kryptograficzne
 • Rekurencja
 • Przegląd wybranych struktur danych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Hierarchia klas wyjątków
 • Sposoby zgłaszania wyjątków
 • Sposoby przechwytywania wyjątków
 • Zarządzanie wyjątkami kontrolowanymi
 • Wyrażenie try z określeniem zasobów
 • Klauzula finally
 • Ponowne rzucanie wyjątków
 • Implementacja własnych klas do obsługi wyjątków
 • Dziedziczenie klas wyjątków
 • Asercje
 • Dobre praktyki wykorzystywania wyjątków
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja wzorców projektowych
 • Implementacja wzorców kreacyjnych
 • Implementacja wzorców strukturalnych
 • Implementacja wzorców czynnościowych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie hierarchii kolekcji
 • Omówienie wzorca projektowego Iterator
 • Listy
 • Zestawy
 • Kolejki
 • Właściwości
 • Zestawy bitów
 • Zestawy wyliczeniowe
 • Przegląd klas oraz interfejsów współpracujących z kolekcjami
 • Mapy i widoki map
 • Przegląd klas oraz interfejsów współpracujących z kolekcjami
 • Implementacja kolekcji z wykorzystaniem metod statycznych Java 9
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Prezentacja założeń programowania funkcyjnego
 • Omówienie zasady działania strumieni
 • Tworzenie strumienia
 • Przegląd wszystkich operacji strumieniowych
 • Metody końcowe i pośrednie
 • Zastosowanie wyrażeń lambda w pracy ze strumieniami
 • Zastosowanie referencji do metod w pracy ze strumieniami
 • Omówienie wzorca Lazy Evaluation podczas analizy pracy strumienia
 • Typ Optional
 • Zastosowanie typu Optional w pracy ze strumieniami
 • Implementacja własnych Collector-ów
 • Strumienie typów prostych i strumienie równoległe
 • Praktyczne przykłady wykorzystania strumieni
 • Biblioteka StreamEx 
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasy i metody uogólnione
 • Ograniczenie typów
 • Symbole wieloznaczne w typach podrzędnych
 • Symbole wieloznaczne typów nadrzędnych
 • Symbole wieloznaczne ze zmiennymi typami
 • Nieograniczone symbole wieloznaczne
 • Przechwytywanie symboli wieloznacznych
 • Mechanizm wymazywania i metody pomostowe
 • Ograniczenia wynikające z mechanizmu wymazywania
 • Refleksje w programowaniu uogólnionym – klasa Class
 • Przechwytywanie informacji o typie w czasie wykonywania programu
 • Wykorzystanie programowanie uogólnionego w przykładowych aplikacjach
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury i sposobu działania aplikacji Maven
 • Analiza szablonów projektów
 • Przegląd pluginów Maven
 • Tworzenie oraz zarządzanie projektem z wykorzystaniem Maven
 • Praca z plikiem konfiguracyjnym aplikacji Maven
 • Cykle życia projektu
 • Praca z modułami zewnętrznymi
 • Implementacja aplikacji wielomodułowych w oparciu o Maven
 • Generowanie repozytoriów
 • Zarządzanie wersjami dependencies – BOM
 • Zarządzanie wersjami projektu – Maven Flatten Plugin
 • Zarządzanie wersjami narzędzi projektu – Maven Enforcer Plugin
 • Zarządzanie zasobami – Maven Resources Plugin
 • Przygotowanie aplikacji produkcyjnej w oparciu o Maven
 • Język Groovy
 • Omówienie architektury i sposobu działania aplikacji Gradle
 • Tworzenie oraz zarządzanie projektem z wykorzystaniem Gradle
 • Implementacja aplikacji wielomodułowych w oparciu o Gradle
 • Przygotowanie aplikacji produkcyjnej w oparciu o Gradle
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Konfiguracja projektu do pracy z frameworkiem JUnit
 • Cykl życia obiektu klasy testującej
 • Adnotacje wykorzystywane w pracy z frameworkiem JUnit
 • Asercje wbudowane
 • Zwiększenie możliwości testujących – framework Hamcrest
 • Implementacja własnych klas do pracy z asercjami
 • Testy powtarzalne
 • Testy zagnieżdżone
 • Testy parametryzowane
 • Testy dynamiczne
 • Testy równoległe
 • Interfejsy w pracy z testami jednostkowymi
 • Mechanizm rozszerzeń JUnit
 • Konfiguracja projektu do pracy z frameworkiem Mockito
 • Konfiguracja i przygotowanie mock obiektów
 • Zarządzanie argumentami
 • Partial mocks
 • Konfiguracja obiektów spy
 • Wstrzykiwania mock obiektów
 • Dobre praktyki implementacji testów jednostkowych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie założeń mechanizmu modułowości
 • Prezentacja różnych rodzajów modułów
 • Analiza pliku module-info.java
 • Implementacja przykładowych aplikacji z wykorzystaniem mechanizmu modułowości
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Przedstawienie tematów projektów do implementacji
 • Omówienie wzorca architektury wielowarstwowej
 • Omówienie wzorca DDD
 • Zarządzanie zasobami w formacie JSON – komunikacja ze zdalnym API
 • Zarządzanie zasobami w formacie JSON – przechowywanie danych w generowanych plikach JSON
 • Implementacja serwisu do wysyłania wiadomości email
 • Implementacja serwisu do konwersji danych w formacie HTML
 • Wykorzystanie poznanych mechanizmów do implementacji kompletnej aplikacji w architekturze wielowarstwowej
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji bazodanowej
 • Instalacja środowiska bazodanowego
 • Omówienie języka SQL
 • Relacje w bazach danych
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z JDBC
 • Przypomnienie wzorca architektury wielowarstwowej
 • Zapoznanie się ze wzorcem architektury wielowarstwowej
 • Implementacja kompletnej komunikacji bazodanowej z wykorzystaniem JDBC
 • Przegląd bibliotek zewnętrznych do wygodnego zarządzania komunikacją bazodanową z poziomu JDBC
 • Implementacja komunikacji bazodanowej z wykorzystaniem biblioteki JDBI
 • Wykorzystanie wzorców projektowych, programowania uogólnionego oraz refleksji przy zarządzaniu komunikacją bazodanową
 • Transakcje
 • Zarządzanie wynikami zapytań
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury ORM na przykładzie Hibernate / JPA
 • Omówienie i prezentacja cyklu życia obiektu w Hibernate / JPA
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z Hibernate / JPA
 • Klasy mapujące tabele i ich adnotacje
 • Analiza strategii generowania kluczy głównych
 • Przegląd oraz implementacja wszystkich rodzajów relacji bazodanowych
 • Dziedziczenie i kompozycja w Hibernate / JPA
 • Mapowanie kolekcji w Hibernate / JPA
 • Język HQL oraz JPQL
 • Sposoby optymalizacji komunikacji bazodanowej
 • Optimistic locking oraz pessimistic locking
 • Hibernate / JPA oraz mechanizmy cache
 • Wykorzystanie wzorców projektowych i programowania uogólnionego w zarządzaniu danymi
 • Architektura wielowarstwowa oraz architektura DDD
 • Architektura wielowarstwowa
 • Implementacja kompletnej aplikacji zarządzającej komunikacją bazodanową z wykorzystaniem Hibernate / JPA
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji webowej
 • REST
 • Omówienie założeń frameworka Spark
 • Przygotowanie aplikacji do pracy z frameworkiem Spark
 • Uruchamianie i konfiguracja serwera
 • Routing
 • Zarządzanie obiektami request oraz response
 • Przechwytywanie parametrów żądania oraz nagłówków
 • Przechwytywanie i zarządzanie cookies
 • Zarządzanie sesją
 • Filtry aplikacji webowej
 • Przekierowania
 • Zarządzanie błędami aplikacji webowej
 • Implementacja mechanizmów security
 • Dokeryzacja aplikacji webowej opartej o framework Spark
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Pojęcie procesu i wątku
 • Różne sposoby implementacji i uruchamiania wątków
 • Przerywanie wątku
 • Różne sposoby implementacji i uruchamiania procesu
 • Zarządzanie wartościami zmiennych lokalnych w wątku
 • Wątki użytkownika oraz wątki daemon
 • Problem współdzielenia zasobów
 • Livelock i deadlock
 • Synchronizacja
 • Omówienie metod wait i notify
 • Locks
 • Różne sposoby implementacji problemu producent – konsument
 • Semafory
 • Synchronizacja pracy wielu wątków przy użyciu mechanizmu latch
 • Zadania współbieżne – Executor, interfejs ExecutorService
 • Przechwytywanie wyników obliczeń – Callable, Future
 • Cykliczne wykonywanie wątków – ScheduledExecutorService
 • Wartości atomowe
 • Kolejki blokujące
 • Klasa ConcurrentHashMap
 • Przegląd innych struktur danych bezpiecznych dla wątków
 • Strategie bezpiecznego korzystania z wątków
 • Obliczenia asynchroniczne – klasa CompletableFuture
 • Synchroniczna i asynchroniczna komunikacja HTTP
 • Algorytmy równoległe do zarządzania strumieniami i tablicami
 • Framework Fork/Join
 • RxJava
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie Flow API
 • Implementacja aplikacji realizującej założenia programowania
  reaktywnego
 • Mechanizmy reaktywne do zarządzania strumieniami
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Parametry wiersza poleceń
 • Pakiety
 • Generowanie dokumentacji
 • Rejestrowanie danych z wykorzystaniem loggerów
 • Projekt Lombok
 • Biblioteka GSON
 • Parsowanie XML
 • Debugowanie
 • Przetwarzanie danych wejściowych i wyjściowych
 • Zarządzanie ścieżkami, plikami, katalogami
 • Adnotacje
 • Przegląd języków programowania wykorzystujących JVM
 • Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
 • Zmienne
 • Podstawowe typy danych
 • Typy bez znaku
 • Typy nullable
 • Literały
 • Zmienne var oraz val
 • Konwersje pomiędzy typami
 • Operatory
 • Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe
 • Klasy specjalizowane – uproszczony zapis typów
 • Napisy
 • Instrukcje sterujące oraz pętle
 • Instrukcje break oraz continue
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Definiowanie funkcji
 • Parametry funkcji
 • Argumenty domyślne
 • Argumenty nazwane
 • Funkcje o zmiennej ilości argumentów
 • Wartość zwracana przez funkcję – typ Unit
 • Funkcje oznaczone specyfikatorem infix
 • Funkcje inline
 • Rekurencja i funkcje oznaczone specyfikatorem tailrec
 • Funkcje wyższych rzędów
 • Typy funkcyjne
 • Funkcje anonimowe
 • Wyrażenia lambda
 • Słowo kluczowe it
 • Zwracanie wartości z wyrażenia lambda
 • Operator _ dla nieużywanych parametrów wyrażenia lambda
 • Destrukturyzacja w wyrażeniach lambda
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Definiowanie klasy i obiektu
 • Omówienie założeń enkapsulacji
 • Pola składowe w klasie
 • Backing fields
 • Pola stałe w czasie kompilacji – compile-time constants
 • Pola inicjalizowane z opóźnieniem – słowo kluczowe lateinit
 • Metody składowe w klasie
 • Konstruktory – primary constructors, secondary constructors
 • Blok inicjalizatora – słowo kluczowe init
 • Implementacja funkcji dostępowych oraz modyfikujących
 • Klasy zagnieżdżone
 • Klasy wewnętrzne i anonimowe klasy wewnętrzne
 • Wyrażenia obiektowe
 • Deklaracja obiektów
 • Obiekty towarzyszące
 • Kompozycja
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie założeń dziedziczenia
 • Klasa Any
 • Słowo kluczowe open
 • Klasy nadrzędne i podrzędne
 • Odwołanie do klasy nadrzędnej – słowo kluczowe super
 • Przesłanianie metod
 • Polimorfizm
 • Metody i klasy final
 • Przesłanianie pól składowych
 • Klasy abstrakcyjne
 • Klasy ze specyfikatorem data
 • Klasy ze specyfikatorem sealed
 • Klasy enum
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Deklaracja interfejsu
 • Implementowanie interfejsu
 • Przesłanianie pól składowych interfejsu
 • Przesłanianie metod interfejsu
 • Dziedziczenie interfejsów
 • Rozwiązywanie konfliktów związanych z implementowaniem wielu interfejsów
 • Omówienie zasady działania rozszerzeń
 • Funkcje rozszerzające
 • Właściwości rozszerzające
 • Funkcje i właściwości rozszerzające dla obiektów towarzyszących
 • Rozszerzenia jako składniki klasy
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury platformy Docker
 • Zasada działania obrazu oraz kontenera
 • Różnica pomiędzy kontenerem Docker oraz maszyną wirtualną
 • Instalacja platformy Docker
 • Praca z Docker CLI
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami platformy Docker
 • Image Layers
 • Wprowadzenie do pracy z Docker Hub
 • Osadzenie przygotowanego obrazu w repozytorium Docker Hub
 • Tworzenie i zarządzanie kontenerami w platformie Docker
 • Omówienie cyklu życia kontenera
 • Kopiowanie plików z maszyny lokalnej do kontenera
 • Kopiowanie plików z kontenera do maszyny lokalnej
 • Klasyfikacja rodzajów danych przechowywanych w kontenerach
 • Tworzenie i zarządzanie volumes w platformie Docker
 • Różnica pomiędzy anonymous volumes oraz named volumes
 • Tworzenie i zarządzanie bind mounts w platformie Docker
 • Omówienie różnic pomiędzy volumes oraz bind mounts
 • Tworzenie volumes tylko do odczytu
 • Instalacja i uruchamianie przykładowych narzędzi z wykorzystaniem platformy Docker
 • Omówienie struktury pliku konfiguracyjnego Dockerfile
 • Praca z argumentami oraz zmiennymi środowiskowymi
 • Konteneryzacja aplikacji webowej z wykorzystaniem Docker
 • Komunikacja kontenera z zewnętrznym REST API
 • Komunikacja kontenera z narzędziami osadzonymi w localhost
 • Komunikacja container to container z użyciem networks w platformie Docker
 • Przegląd sterowników do konfiguracji zachowania networks
 • Omówienie zasady działania narzędzia Docker Compose
 • Instalacja narzędzia Docker Compose
 • Struktura pliku konfiguracyjnego narzędzia Docker Compose
 • Przygotowanie kontenera bazy danych 
 • Konfiguracja kontenerów do pracy z wieloma bazami danych
 • Konteneryzacja aplikacji webowej
 • Przykład tworzenia utility containers
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury GIT
 • Konfiguracja i personalizacja ustawień GIT
 • Klasyfikacja repozytoriów
 • Tworzenie repozytorium lokalnego
 • Zarządzanie plikami w ramach obszarów repozytorium
 • Rozgałęzianie i scalanie
 • Przegląd wszystkich operacji GIT
 • Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
 • Praca ze zdalnym repozytorium
 • Dobre praktyki tworzenia repozytoriów GIT
 • GitHub Pages
 • Zagadnienia uzupełniające

Materiały video

Wstecz 1 z 11 Dalej
Wstecz 1 z 11 Dalej

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!