Menu Zamknij

Kurs C#

Cena kursu

 • Cena spotkania grupowego wynosi 90 zł netto za 60 minut (110,7 zł brutto za 60 minut).
 • Cena spotkania indywidualnego wynosi 140 zł netto za 60 minut (172,2 zł brutto za 60 minut).
 • Płacisz zawsze za 25 kolejnych spotkań grupowych.
 • Płacisz zawsze za jedno kolejne spotkanie indywidualne.
 • Pierwsze spotkanie grupowe gratis.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.

Plan kursu

 • Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
 • Omówienie architektury .NET oraz .NET Core
 • Wykonywanie kodu w środowisku zarządzanym oraz platforma CLI
 • Zmienne
 • Stałe
 • Typy danych i kategorie typów
 • Literały
 • Zarządzanie znakami – typ char
 • Napisy – przegląd metod typu string
 • Interpolacja napisów
 • Formatowanie napisów
 • Typ System.Text.StringBuilder
 • Wyrażenia regularne
 • Pobieranie i prezentacja danych
 • Formatowanie dwustronne
 • Dyrektywa using oraz using static
 • Wartości null oraz void
 • Słowo kluczowe var
 • Typy bezpośrednie i typy referencyjne
 • Konwersje pomiędzy typami danych
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące oraz pętle
 • Mechanizm pattern matching
 • Tablice
 • Metody do zarządzania tablicami
 • Typ tuple i dekonstrukcja
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Definiowanie metod
 • Stos i sterta
 • Sposoby przekazywania parametrów do metod
 • Pomijanie parametrów wejściowych – wildcards
 • Parametry out variables
 • Wartości zwracane przez metody
 • Zwracanie przez referencję
 • Metody z ciałem w postaci wyrażenia
 • Metody o zmiennej ilości parametrów
 • Parametry opcjonalne
 • Przeciążanie metod
 • Metody lokalne
 • Rekurencja
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Definicja klasy i obiektu
 • Referencja do obiektu klasy
 • Omówienie założeń enkapsulacji
 • Modyfikatory dostępu do składników klasy
 • Pola instancji
 • Pola tylko do odczytu – modyfikator readonly
 • Metody instancji
 • Referencja this
 • Deklarowanie właściwości
 • Właściwości przeznaczone tylko do odczytu lub tylko do zapisu
 • Konstruktory
 • Inicjatory obiektów
 • Finalizatory
 • Typy anonimowe
 • Składniki statyczne
 • Konstruktory statyczne
 • Klasy statyczne
 • Metody rozszerzające
 • Klasy zagnieżdżone
 • Klasy i metody częściowe
 • Kompozycja
 • Klasa System.Object i jej metody
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie założeń dziedziczenia
 • Klasa bazowa i klasa pochodna
 • Modyfikatory dostępu w dziedziczeniu
 • Konstruktory w dziedziczeniu
 • Przesłanianie składowych z klas bazowych
 • Polimorfizm
 • Metody rozszerzające w dziedziczeniu
 • Składniki statyczne w dziedziczeniu
 • Rzutowanie między typem bazowym a pochodnym
 • Klasy zamknięte – modyfikator sealed
 • Modyfikatory virtual oraz new w dziedziczeniu
 • Odwołanie do składników klasy bazowej – słowo kluczowe base
 • Klasy abstrakcyjne
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Deklaracja interfejsu
 • Implementacja interfejsu
 • Interfejsy a polimorfizm
 • Implementacja z jawnie podawanym interfejsem
 • Implementacja bez jawnie podawanego interfejsu
 • Dziedziczenie interfejsów
 • Metody rozszerzające i interfejsy
 • Interfejsy znacznikowe
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zasady działania delegatów
 • Deklarowanie typu delegata
 • Tworzenie instancji delegata
 • Metody anonimowe
 • Wyrażenia lambda
 • Delegaty ogólnego przeznaczenia System.Func oraz System.Action
 • Zarządzanie zmiennymi zewnętrznymi wyrażenia lambda
 • Delegaty typu multicast i wzorzec obserwator
 • Deklarowanie zdarzeń
 • Typy generyczne a delegaty
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Algorytmy badające właściwości geometryczne
 • Algorytm badające właściwości matematyczne
 • Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi
 • Badanie ciągów danych pod kątem wybranych właściwości
 • Sortowanie ciągów danych
 • Zastosowanie metody dziel i zwyciężaj
 • Wybrane metody numeryczne
 • Programowanie zachłanne
 • Algorytmy na tekstach
 • Wybrane algorytmy kryptograficzne
 • Rekurencja
 • Przegląd wybranych struktur danych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie hierarchii wyjątków
 • Sposoby zgłaszania wyjątków
 • Sposoby przechwytywania wyjątków
 • Ponowne zgłaszanie przechwyconego wyjątku
 • Wyjątki w wyrażeniach
 • Implementacja własnych klas do obsługi wyjątków
 • Dziedziczenie klas wyjątków
 • Zwalnianie zasobów z wykorzystaniem instrukcji using
 • Dobre praktyki zgłaszania i obsługi wyjątków
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja wzorców projektowych
 • Implementacja wzorców kreacyjnych
 • Implementacja wzorców strukturalnych
 • Implementacja wzorców czynnościowych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie hierarchii kolekcji
 • Inicjatory kolekcji
 • Interfejs IEnumerable oraz IQueryable
 • Standardowe operatory kwerend
 • Wyrażenia z kwerendami
 • Przegląd wszystkich metod technologii LINQ
 • Wzorzec Lazy Evaluation w pracy z kwerendami
 • Klauzule let, into, from
 • Wzorzec projektowy iterator
 • Podstawowe interfejsy w kolekcjach: ICollection, IList, IDictionary
 • Podstawowe klasy w kolekcjach: List, Dictionary<K, V>, SortedDictionary<K, V>, SortedList, Stack, Queue, LinkedList
 • Indeksery
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Definicja klasy generycznej
 • Generyczne interfejsy i struktury
 • Reprezentacja typów generycznych w CIL
 • Typy Pair oraz Tuple
 • Zagnieżdżone typy generyczne
 • Ograniczenia typów generycznych
 • Metody generyczne
 • Kowariancja i kontrawariancja w typach generycznych
 • Przechwytywanie informacje o typie w runtime
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Tworzenie, uruchamianie i zarządzanie wątkami
 • Blokowanie i usypianie wątków
 • Pule wątków
 • Wątki aktywne i działające w tle
 • Priorytety wątków
 • Wyjątki w wielowątkowości
 • Współdzielenie zasobów
 • Synchronizacja
 • Klasa Monitor
 • Słowo kluczowe lock
 • Pola jako zmienne volatile
 • Klasa System.Threading.Interlocked
 • Inne typy związane z synchronizacją
 • Zadania asynchroniczne
 • Wzorzec obsługi asynchroniczności za pomocą zadań
 • Instrukcje async oraz await
 • Asynchroniczne wyrażenia lambda
 • Pętle równoległe
 • Klasy kolekcji przetwarzanych równolegle
 • Równoległe wykonywanie kwerend LINQ
 • Zegary
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury frameworka Entity Framework
 • Zarządzanie bazą danych – podejście code-first
 • Zarządzanie bazą danych – podejście database-first
 • Budowanie modelu bazy danych – mapowanie tabel
 • Praca z migracjami
 • Dodawanie nowej tabeli
 • Modyfikowanie istniejącej tabeli
 • Usuwanie istniejącej tabeli
 • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami
 • Wypełnianie tabel przykładowymi danymi
 • Konfiguracja tabel i wprowadzanie ograniczeń z wykorzystaniem DataAnnotations
 • Konfiguracja tabel i wprowadzanie ograniczeń z wykorzystaniem FluentAPI
 • Pobieranie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii LINQ
 • Lazy Loading
 • Problem Select N + 1
 • Eager Loading
 • Explicit Loading
 • Wykorzystanie wzorców projektowych i typów generycznych w zarządzaniu danymi
 • Narzędzia wspomagające pracę z Entity Framework
 • Architektura wielowarstwowa
 • Implementacja kompletnej aplikacji zarządzającej komunikacją bazodanową z wykorzystaniem Entity Framework
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Dyrektywy preprocesora
 • Przestrzenie nazw
 • Obsługa zasobów zewnętrznych
 • Operator nameof
 • Porównanie działania operatorów is oraz as
 • Struktury
 • Wyliczenia
 • Przeciążanie operatorów
 • Operatory konwersji
 • Implementacja bibliotek
 • Refleksje
 • Atrybuty
 • Omówienie architektury GIT
 • Przegląd instrukcji GIT
 • Rozgałęzianie i scalanie w GIT
 • Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
 • Praca ze zdalnym repozytorium
 • GitHub Pages
 • Zagadnienia uzupełniające

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!