Menu Zamknij

ASP.NET Core Aplikacje Webowe

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.
promocja ikona
PROMOCJA – pierwsze spotkanie GRATIS

Już teraz

zapisz się na kurs​

Zostaw swoje namiary, a skontaktuję się z Tobą w sprawie kursu

  * - pola obowiązkowe

  Administratorem danych osobowych jest KM PROGRAMS KRZYSZTOF MAKOWSKI z siedzibą przy ul. Cicha 7, 42-454 Niegowonice, Polska. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajduje się w Polityce Prywatności.

  Plan kursu

  • Omówienie wzorca projektowego MVC w aplikacjach webowych
  • Omówienie architektury i przegląd wersji ASP.NET MVC
  • Implementacja i uruchomienie pierwszej aplikacji webowej
  • Omówienie najważniejszych komponentów aplikacji webowej
  • Zarządzanie strukturą aplikacji webowej
  • Konfiguracja routingu
  • Praca z parametrami zapytania oraz parametrami ścieżki
  • Implementacja kontrolerów
  • Dodawanie akcji
  • Przygotowanie modelu do przechowywania danych aplikacji
  • Implementacja widoków
  • Sposoby osadzania danych w widoku
  • Zarządzanie formularzami
  • Praca z silnikiem renderującym Razor
  • Osadzanie w widoku komponentów Html Helpers
  • Walidacja danych w formularzu
  • Implementacja layoutów i widoków częściowych
  • Przesyłanie małych porcji danych do widoków z użyciem ViewBag oraz ViewData
  • Przechowywanie danych tymczasowych za pomocą TempData
  • Dodawanie filtrów akcji
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Analiza formatu JSON
  • Omówienie standardu REST
  • Serializacja oraz deserializacja JSON
  • Prezentacja architektury aplikacji RESTful web service
  • Implementacja serwisu REST
  • Przygotowanie warstwy zarządzania danymi
  • Mapowanie do warstwy DTO z wykorzystaniem AutoMappera
  • Przesyłanie i zarządzanie nagłówkami HTTP
  • Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
  • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
  • Implementacja aplikacji klienta REST
  • Przesyłanie plików w aplikacji RESTful web service
  • Walidacja danych w modelu
  • Zarządzanie REST API z wykorzystaniem platformy Swagger
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury .NET Core oraz ASP.NET Core
  • Hosting
  • Dependency injection
  • Omówienie zasady działania Middleware
  • Praca z wbudowanymi Middleware
  • Logging
  • Obsługa wyjątków
  • Konfiguracja zasobów statycznych
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Implementacja i konfiguracja aplikacji ASP.NET Core
  • Omówienie struktury projektu ASP.NET Core
  • Implementacja routingu za pomocą szablonów routingu
  • Implementacja routingu z wykorzystaniem atrybutów
  • Praca z parametrami zapytania oraz parametrami ścieżki
  • Konfiguracja wartości domyślnych oraz ograniczeń parametrów w routingu
  • Implementacja i zarządzanie modelem aplikacji
  • Przesyłanie danych w ciele żądania HTTP
  • Przesyłanie nagłówków w żądaniach HTTP
  • Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
  • Implementacja REST API z wykorzystaniem ASP.NET Core
  • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
  • Walidacja modelu z wykorzystaniem atrybutów oraz biblioteki FluentValidation
  • Zarządzanie wynikami walidacji modelu
  • Generowanie odpowiedzi żądania HTTP – ActionResult
  • Generowanie odpowiedzi żądania HTTP – akcje asynchroniczne
  • Wykorzystanie metod pomocniczych kontrolera do generowania odpowiedzi na żądanie HTTP
  • Przechwytywanie i obsługa wyjątków
  • Zarządzanie REST API z wykorzystaniem platformy Swagger
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury aplikacji bazodanowej
  • Omówienie architektury wielowarstwowej
  • Instalacja i konfiguracja frameworka Entity Framework
  • Instalacja i konfiguracja frameworka Entity Framework Core
  • Konfiguracja połączenia z bazą danych
  • Implementacja warstwy mapującej tabele bazy danych
  • Klasa DbContext
  • Mapowanie tabel z użyciem DataAnnotations oraz FluentAPI
  • Zarządzanie migracjami
  • Inicjalizacja tabel danymi początkowymi
  • Implementacja warstwy repozytoryjnej do zarządzania danymi w tabelach
  • Pobieranie i zarządzanie danymi z wykorzystaniem technologii LINQ
  • Mapowanie do warstwy DTO z wykorzystaniem AutoMappera
  • Implementacja warstwy serwisowej
  • Warstwa bazodanowa w aplikacji webowej ASP.NET MVC przy użyciu EntityFramework
  • Warstwa bazodanowa w aplikacji RESTful web service ASP.NET Web API przy użyciu Entity Framework
  • Warstwa bazodanowa w aplikacji RESTful web service ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie oraz implementacja mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji ASP.NET MVC
  • Omówienie mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji RESTful web service
  • Omówienie standardu JWT
  • JWT Debugger
  • Analiza mechanizmów ASP.NET Core realizujących autentykację oraz autoryzację użytkowników
  • Przygotowanie modelu danych potrzebnego przy konfiguracji bezpieczeństwa
  • Konfiguracja infrastruktury zabezpieczającej ASP.NET Core z wykorzystaniem standardu JWT
  • Implementacja mechanizmu rejestracji użytkowników zapisanych w bazie danych
  • Implementacja funkcjonalności logowania i generowania tokena w standardzie JWT
  • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
  • Nadawanie uprawnień użytkownikom aplikacji
  • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Omówienie architektury Microsoft Azure
  • Tworzenie konta i zarządzanie platformą Microsoft Azure
  • Omówienie architektury Azure App Service
  • Konfiguracja i uruchamianie serwisu z wykorzystaniem Azure App Service
  • Konfiguracja serwera SQL
  • Umieszczanie aplikacji w chmurze
  • Automatyzacja budowania i umieszczania aplikacji w chmurze z wykorzystaniem Azure DevOps
  • Autoscaling
  • Monitorowanie aplikacji
  • Zagadnienia uzupełniające
  • Debuggowanie
  • Logging
  • Testowanie aplikacji webowych
  • Konfiguracja CORS
  • Implementacja aplikacji full-stack we współpracy z frameworkiem Angular

  Newsletter