Menu Zamknij

Python Data Science Machine Learning

Cena kursu

 • Cena spotkania grupowego wynosi 90 zł netto za 60 minut (110,7 zł brutto za 60 minut).
 • Cena spotkania indywidualnego wynosi 140 zł netto za 60 minut (172,2 zł brutto za 60 minut).
 • Płacisz zawsze za 25 kolejnych spotkań grupowych.
 • Płacisz zawsze za jedno kolejne spotkanie indywidualne.
 • Pierwsze spotkanie grupowe gratis.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.

Plan kursu

 • Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu Data Science oraz AI
 • Zdefiniowanie celów Data Science, AI, ML oraz DL
 • Instalacja narzędzia Anaconda
 • Instalacja narzędzia IPython
 • Analiza narzędzi Anaconda – Jupyter Notebook
 • Analiza narzędzi Anaconda – Jupyter Lab
 • Poznanie podstawowych elementów Jupyter Notebook
 • Tworzenie dokumentacji w Jupyter Notebook
 • Praca z managerem pakietów conda
 • Przygotowanie wirtualnego środowiska z wykorzystaniem managera conda
 • Instalacja narzędzi oraz pluginów do pracy z Data Science oraz AI w PyCharm
 • Instalacja narzędzi oraz pluginów do pracy z Data Science oraz AI w Visual Studio Code
 • Prezentacja i analiza kolejnych etapów procesu przetwarzania danych w ramach AI
 • Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z biblioteką NumPy
 • Hierarchia typów danych w NumPy
 • Wielowymiarowy obiekt tablicowy ndarray
 • Uniwersalne funkcje do pracy z poszczególnymi elementami w tablicy
 • Przegląd operacji tablicowych
 • Rozgłaszanie
 • Tablice o złożonej strukturze
 • Tablice i operacje na plikach
 • Algebra liniowa z wykorzystaniem biblioteki NumPy
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z biblioteką Pandas
 • Obiekt Series
 • Obiekt DataFrame
 • Obiekty index
 • Pobieranie danych z zasobów zewnętrznych
 • Zapisywanie danych do zasobów zewnętrznych
 • Czyszczenie i przygotowanie danych
 • Operacje łączenia, wiązania i przekształcania
 • Sposoby zarządzania wartościami liczbowymi oraz napisami
 • Zarządzanie danymi reprezentującymi datę oraz czas
 • Generowanie statystyk i podsumowań
 • Zarządzanie wartościami NA
 • Grupowanie danych
 • Omówienie funkcji do zarządzania strukturą Index
 • Mechanizm chained indexing
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z biblioteką Matplotlib
 • Praca z interfejsem pakietu matplotlib
 • Line plot
 • Bar chart
 • Pie chart
 • Histogram
 • Scatter plot
 • Subplot
 • Inne przykłady wykresów
 • Animacje
 • Zarządzanie opisem, wyglądem oraz danymi wykresów
 • Przegląd innych możliwości biblioteki Matplotlib
 • Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z biblioteką seaborn
 • Tworzenie zaawansowanych wykresów z użyciem biblioteki seaborn
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Pobieranie danych z różnego rodzaju zasobów zewnętrznych
 • Generowanie dowolnego zestawu danych za pomocą Chat GPT
 • Eliminacja lub zastępowanie niepożądanych danych (Label Encoding, Feature Hashing, One-Hot Encoding)
 • Podział danych na zbiór treningowy oraz zbiór testowy
 • Feature Scaling (normalizacja, standaryzacja)
 • Wizualizacja danych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie pojęcia regresji
 • Omówienie pojęcia Ordinary Least Squares
 • Warunki potrzebne do zastosowania regresji
 • Dummy Variables
 • Klasyfikacja rodzajów regresji
 • Regresja Liniowa Prosta
 • Regresja Liniowa Wieloraka
 • Regresja Wielomianowa
 • Support Vector Regression (SVR)
 • Decision Tree Regression
 • Random Forest Regression
 • Przegląd innych metod regresji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie pojęcia klasyfikacji
 • Regresja logistyczna
 • Metoda K Najbliższych Sąsiadów
 • Maszyna wektorów nośnych (SVM)
 • Kernel SVM
 • Naiwny klasyfikator Bayes’a
 • Drzewa klasyfikacyjne
 • Las losowy
 • Przegląd innych metod klasyfikacji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie pojęcia klasteryzacji
 • Klasteryzacja K-means
 • Klasteryzacja hierarchiczna
 • Przegląd innych sposobów klasteryzacji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie pojęcia uczenia reguł asocjacyjnych
 • Algorytm Apriori
 • Algorytm ECLAT
 • Przegląd innych metod uczenia reguł asocjacyjnych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie pojęcia uczenia przez wzmacnianie
 • Upper Confidence Bound
 • Algorytm próbkowania Thompsona
 • Przegląd innych metoda uczenia przez wzmacnianie
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie pojęcia Natural Language Processing
 • Rodzaje sposobów przetwarzania języka naturalnego
 • Klasyczne modele NLP
 • Modele wykorzystujące Deep Learning 
 • Zagadnienia uzupełniające

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!