Menu Zamknij

testowe kursy

Dla poszczególnych kursów

You may select multiple levels from this group.

PoziomPrice 
E-learning - Java podstawowy PLN 48.00 per Miesiąc. Select
E-learning - Python podstawowy PLN 48.00 per Miesiąc. Select
E-learning - Java zaawansowany PLN 48.00 per Miesiąc. Select
E-learning - Python zaawansowany PLN 48.00 per Miesiąc. Select
E-learning - subskrypcja roczna - Java podstawowy PLN 528.00 .
Okres ważności konta: 1 rok.
Select
E-learning - subskrypcja roczna - Java zaawansowany PLN 528.00 .
Okres ważności konta: 1 rok.
Select
E-learning - subskrypcja roczna - Python podstawowy PLN 528.00 .
Okres ważności konta: 1 rok.
Select
E-learning - subskrypcja roczna - Python zaawansowany PLN 528.00 .
Okres ważności konta: 1 rok.
Select
1 - Test Free. Select
2 - Test Free. Select

Licencje jednorazowe

You may select only one level from this group.

PoziomPrice 
E-learning - PROMO PLN 48.00  PLN 96.00. Select
E-learning - subskrypcja roczna - PROMO PLN 768.00 .
Okres ważności konta: 1 rok.
Select